HomeDienstenKlantenNieuwsContactLinks
 
.:Menu

.:Home
 
   Home
 Diensten
 Klanten
 Nieuws
 Contact
 Links
     


Duurzaamheid.. Wie wil dat niet?

Een duurzame samenleving, waarin de natuurlijke hulpbronnen van onze planeet niet opgebruikt worden, er ruimte is voor een menswaardig bestaan voor iedereen en toch ruimte is voor economische groei lijkt haast te mooi om waar te zijn. Toch is dit mogelijk. Met ons menselijk vernuft zijn we in staat om innovaties in producten, processen en systemen te bewerkstelligen die maatschappelijk verantwoord zijn volgens de People-Planet-Profit gedachte. En daarbij volop kansen bieden voor individuele organisaties en bedrijven om dat commercieel interessant te maken! Starten met innovaties die gericht zijn op een duurzame toekomst, voor uw eigen bedrijf en voor ons allen!

Wat is InnoStart?

InnoStart is een adviesbureau dat ondernemingen en organisaties helpt bij het ontwikkelen en invullen van innovaties op het gebied van duurzaamheid. InnoStart is gespecialiseerd in het ontwikkelen en naar commerciŽle praktijk vertalen van innovatieve concepten op het gebied van de benutting van groene, hernieuwbare grondstoffen, "biomassa", tot duurzame energie en producten. InnoStart helpt u op weg in de transitie naar een meer Biobased Economy. Voor haar activiteiten beschikt InnoStart over een forse inhoudelijke kennis en ervaring op het gebied van business development binnen alle voor de biobased economy belangrijke sectoren, zoals agrofood, chemie, materialen en life sciences. Daarnaast biedt InnoStartís uitgebreide netwerk in industrie en overheid u de mogelijkheid in contact te komen met specialistische kennis en ingangen om uw bedrijfsontwikkeling verder vorm te geven.
Wie zit achter InnoStart?


InnoStart is opgericht door Dr. Hans Derksen. Opgeleid als biochemicus heeft hij een brede ervaring in commercialiseringstrajecten opgedaan, eerst bij een biomedisch spin-off bedrijf van het California Institute of Technology, daarna als directeur van de business unit Hernieuwbare Grondstoffen van het ATO (nu Wageningen URĖ A&F) en als directeur van SHR Hout Research. Daarnaast was hij van 1999-2009 bijzonder hoogleraar Kennisintensief Ondernemerschap aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Sinds hij in 1990 begon te werken aan invulling geven aan de biobased economy - lang voordat in Den Haag dat woord bedacht was - heeft hij als voorzitter van de Stichting Biobased Business , medeinitiatiefnemer van de Biobased Business Accelerator, "enabler" in het SUST-enable Forum en bestuurslid van Stichting Peak Oil Nederland een enorme ervaring en een groot netwerk opgebouwd.
 


Waarom InnoStart?

Binnen InnoStart is een unieke combinatie van kennis en ervaring aanwezig op diverse technologisch inhoudelijke gebieden en de vertaling daarvan naar commercialisering en bedrijfsontwikkeling. Samenwerking met (internationale) experts en kennisinstellingen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van duurzame technologie breidt de scope nog verder uit en levert u nog meer visie op. Het brede netwerk van InnoStart kan het vinden van samenwerkingspartners en klanten voor u versnellen. Ervaring met subsidieaanvragen van innovatieve projecten kan u helpen externe financiering voor initiatieven te vinden. De korte lijnen met u als opdrachtgever staan garant voor het slagvaardig en daadkrachtig uitvoeren van een samenwerking op maat en maken tussentijdse bijstelling van projecten eenvoudig.

 


 
 

De Biobased Economy

Als onderdeel van een duurzame economie die minder afhankelijk is van fossiele grondstoffen wordt het gebruik van biomassa steeds belangrijker. Biomassa kan worden ingezet voor de productie van energie (warmte, electriciteit en transportbrandstoffen) , maar is vooral ook een goede bron van hoogwaardige chemicaliŽn en materialen. Door biomassa, afkomstig uit landbouwgewassen of organische reststromen,  in een combinatie van hoog- en laagwaardige toepassingen te benutten, wordt optimaal gebruik gemaakt van de door planten in complexe verbindingen vastgelegde atmosferische CO2 en zonlicht. Hierdoor zijn producten gebaseerd biomassa niet alleen onbeperkt te maken, maar dragen zij ook bij aan de reductie van de uitstoot van broeikasgassen en de daaruit voortvloeiende klimaatverandering.